Blog

Grono zwolenników aut z instalacją LPG stale się powiększa. Wynika to przede wszystkim z oszczędności jaką gwarantuje zamontowanie tego źródła zasilania pojazdu. Instalacja gazowa to najprostszy sposób na obniżenie kosztów podróżowania autem. Jak zwykle jednak jest też grono ludzi, którzy podważają zasadność montowania instalacji LPG w aucie. I nie chodzi tu o kwestie finansowe, ale raczej o bezpieczeństwo. Wedle ich przekonania zbiornik z gazem w samochodzie jest jak tykająca bomba. Czy faktycznie jest się czego obawiać? Sprawdźmy jak wygląda bezpieczeństwo instalacji LPG w samochodzie.

Bezpieczna konstrukcja

Zanim przejdziemy do samego użytkowania instalacji, to warto na chwilę zatrzymać się przy jej konstrukcji. Okazuje się, że w trakcie tworzenia projektu instalacji producenci biorą pod uwagę wiele niestandardowych sytuacji, które mogą mieć miejsce na drodze. Chodzi oczywiście o kwestię wypadków. Dlatego też drobne elementy instalacji wykonywane są z mosiądzu, który jest materiałem nieiskrzącym. To zapobiega powstaniu iskry w chwili uszkodzenia mechanicznego i rozszczelnienia instalacji. W każdej instalacji LPG znajduje się także tzw. wielozawór, który jest umieszczony w zbiorniku gazu. W momencie zderzenia odpowiedni sterownik powoduje zamknięcie wielozaworu i odcięcie gazu od instalacji. Dzięki temu w momencie wypadku gaz nie zacznie się ulatniać przez nieszczelne przewody instalacji.

Największe kontrowersje wśród przeciwników instalacji LPG wzbudza oczywiście sam zbiornik z gazem. Zadają sobie pytanie jak zachowa się on w trakcie zderzenia. Okazuje się, że każdy zbiornik LPG podlega homologacji. Oznacza to, że musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Płaszcz zbiornika musi być zbudowany z plastycznej, niskowęglowej stali. Jej grubość ma mieścić się w przedziale 2,5-4 mm. Ważny jest także kształt, którego zadaniem jest minimalizacja powstawania naprężeń oraz zapewnienie odporności na działanie czynników zewnętrznych. Minimalna wytrzymałość zbiornika na ciśnienie wewnątrz to 2MPa. W procesie produkcyjnym zakładany jest jeszcze większy margines, dzięki czemu zbiorniki spełniają normy homologacji z naddatkiem.

Warto dodać, że gotowe konstrukcje przechodzą szereg testów w tym:

  • Testy wytrzymałościowe materiału oraz spoin
  • Próbę szczelności
  • Próbę rozrywania
  • Próbę ogniową
  • Próbę przeciążeń (próba uderzeniowa)

Ciekawostką jest fakt, że polskie normy w zakresie testowania zbiorników LPG są dużo bardziej restrykcyjne, aniżeli normy europejskie. Butla LPG otrzymuje atest na 10 lat. Po ich upływie przechodzi badanie i może otrzymać atest na kolejne 5 lat. Dzięki temu starsze auta z czasem wyposażane są w nowe instalacje LPG.

Bezpieczeństwo podczas wypadku

Aby zweryfikować czy instalacja LPG w aucie jest w pełni bezpieczna, wykonuje się próby zderzeniowe, które mają być symulacją realnego wypadku na drodze. Testy jasno wskazują, że zbiorniki LPG są chronione lepiej niż zbiorniki z benzyną. Nawet w przypadku uderzenia w tył auta zbiornik z gazem najczęściej ulega przesunięciu lub po prostu wypada z samochodu. Jego konstrukcja pozostaje bez zmian.

Istotne jest także zachowanie instalacji w czasie pożaru. Producenci wyposażają instalację w zawór bezpieczeństwa i zawór ogniowy. Ten pierwszy ulega otwarciu w razie wytworzenia zbyt dużego ciśnienia w butli, które grozi jej odkształceniem lub rozszczelnieniem. W takiej sytuacji gaz jest wypuszczany w sposób kontrolowany, pod samochód. Zawór ogniowy ulega otwarciu w sytuacji gdy płaszcz zbiornika osiągnie określoną temperaturę (najczęściej 100 stopni). Zawór umożliwia opróżnienie zbiornika bez ryzyka wybuchu gazu.

Bezpieczne użytkowanie

W przypadku wszelkiego typu urządzeń największe zagrożenie zawsze generuje…człowiek. Podobnie jest z instalacją LPG. Wspomniany wcześniej wielozawór pełni jeszcze jedną, bardzo ważną funkcję. Specjalny zawór napełniania kontroluje stan napełniania butli i blokuje możliwość dalszego tankowania przy wypełnieniu zbiornika w 80%. Tym samym zachowuje pewną rezerwę w sytuacji wzrostu objętości gazu. Na bezpieczeństwo użytkowania wpływa również prawidłowy montaż instalacji LPG oraz dobór wysokiej jakości podzespołów. Odpowiedniej klasy sterownik, reduktor oraz wtryskiwacze gwarantują bezproblemową pracę oraz bezpieczeństwo układu paliwowego w aucie.

Instalacja LPG w aucie to idealny pomysł na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu. Jak pokazują powyższe przykłady inwestując w instalację LPG nie musimy obawiać się o swoje bezpieczeństwo.